Na 18. seji predsedstva Zveze slovenskih častnikov 21. novembra 2023, je generalmajor Dobran Božič, predsednik zveze, predstavil načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in organizacijami Zveze slovenskih častnikov v letu 2024.

Predsednik Dobran Božič je tudi pripravil obsežno gradivo, ki skozi različna poglavja omogoča nadaljnjo uspešno delovanje in razvoj Zveze slovenskih častnikov. Gradivo je bilo predstavljeno predsednikom Območnih združenj slovenskih častnikov na posvetu 22. decembra 2023, v Ljubljani.

V uvodnem delu predstavlja poslanstvo Zveze slovenskih častnikov pri zagotavljanju možne podpore Slovenski vojski pri uresničevanju njenega poslanstva – zagotavljanju obrambne sposobnosti Republike Slovenije.

Tako je poudaril, da lahko članstvo Zveze slovenskih častnikov naredi več pri zagotavljanju podpore pripadnikom Slovenske vojske in njihovim družinskim članom z deležniki v lokalnem okolju. To je ključnega pomena za ohranjanje morale, motivacije in učinkovitosti poklicnih pripadnikov za naš obrambni sistem.

V času, ko so svetovne varnostne razmere tako kompleksne in negotove, ko se soočamo s podnebnimi spremembami, nezakonitimi migracijami, je treba članstvu Zveze slovenskih častnikov in širši javnosti sporočiti jasna, strokovna in utemeljena sporočila n. pr. skozi organiziranje tematskih konferenc, okroglih miz, seminarjev…na katerih naj prihaja do izmenjave mnenj.

Izpostavil je potrebno sodelovanje in partnerstvo z drugimi institucijami, akademskimi ustanovami ter vladnimi organizacijami, ki delujejo na področju obrambe in zaščite. Zveza slovenskih častnikov ima veliko možnosti in tudi odgovornost pri pridobivanju kadra za Slovensko vojsko in pri promociji vojaške kariere.

Za nadaljnji razvoj Slovenske vojske je posebej pomembno še večje vključevanje mladih v prostovoljno služenje vojaškega roka in kasneje vključitev v pogodbeno rezervo. V prihodnjih letih pa bo prva naloga pri načrtovanju in oblikovanju strateške rezerve, ki bo sposobna hitrega odziva na različne krize, vključno z naravnimi nesrečami in drugimi varnostnimi izzivi. V nadaljevanju predstavitve je omenil pomen strelskega usposabljanja čim širšega kroga ljudi z različnim orožjem. Zanimiva je bila misel, da bo razvoj obrambnega sistema vključeval možnost vzpostavitve in delovanje lokalnih in regionalnih razvojnih centrov pri oblikovanju rezervnih teritorialnih poveljstev.

Omenil je tudi, kako lahko krepimo obrambno sposobnost skozi različne oblike druženja v društvih in organizacijah, ki imajo opremo in se ukvarjajo z specialnimi znanji (radio amaterji, potapljači…).

Kot zaključek lahko zapišem, da je Zveza slovenskih častnikov skozi tri desetletja dokazala in upravičila svoje poslanstvo, spremenjene družbene in globalne razmere pa terjajo nov pristop in razmislek kako naprej. Zato se mi zdi pomembno, da se s pripravljenim gradivom predsednika seznanijo vodstva Območnih združenj slovenskih častnikov in čim širši krog članstva.

Generalmajor Dobran Božič, predsednik Zveze slovenskih častnikov, je v predstavitvi strategije delovanja v prihodnje, omenil možnosti, kako lahko deluje zveza častnikov kot posrednik, ki olajša komunikacijo in sodelovanje med Slovensko vojsko in civilno družbo.

 

Na posvetu je govoril tudi dr. Damir Črnčec, državni sekretar v ministrstvu za obrambo. Prisotnim je predstavil modernizacijo in nadaljnji razvoj ter opremljanje Slovenske vojske z novimi oborožitvenimi sistemi in tehniko.

 

Brigadir Franc Koračin, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske se je seznanil s programom in tezami razvoja Zveze slovenskih častnikov. Obljubil je korektno sodelovanje Slovenske vojske, ki bo še naprej materialno podpirala delovanje Zveze slovenskih častnikov.

 

Višji praporščak Tomaž Lavtižar, podpredsednik mednarodnega združenja podčastnikov CISOR in Jurij Erzar, višji štabni vodnik v Generalštabu Slovenske vojske, sta podelila srebrno medaljo članu predsedstva ZSČ stotniku Rajku Najzerju.

Besedilo in fotografije Ladislav Steinbacher, stotnik