Skladno z dogovorom o medsebojnem sodelovanju med Zvezo slovenskih častnikov in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, ki je bil podpisan na Obretanovem na Koroškem 7. junija 2014, je v torek 2. aprila 2019 na sedežu ZSČ potekalo letno srečanje vodstev obeh zvez. Na srečanju je pregledana realizacija načrtovanih skupnih aktivnosti v letu 2018 in dogovorjene skupne aktivnosti za leto 2019.

Besedilo: M. Jugovec, fotografije: M. Jankovič in M. Jugovec.