Mednarodna organizacija častnikov rezerve (CIOR), katere članica je tudi Slovenija, je zaradi Covid razmer tudi letos pripravila virtualno izvedbo letnega kongresa, ki bi moral biti v Grciji, Atene. Kongres se je začel v soboto 7. avgusta in nadaljeval v nedeljo 8. avgusta. V okviru sobotnega dela zasedanja sta bili izvedeni tudi dve predavanji na simpoziju, ki jih pripravijo vsako leto . Kongres je obravnaval in sprejel odločitve oz. usmeritve glede finančnega poslovanja in načrtovanja za naslednje obdobje. Kongres je obravnaval vprašanja članstva in sprejel organizacijo rezervnih častnikov Severne Makedonije v svoje vrste. Pregledal je tudi delo vseh delovnih teles in začrtal bodoča predsedovanja organizaciji ter potrdil organizatorje prihajajočih bodočih letnih kongresov CIOR.

Pripravil: Rajko Najzer