V soboto 24. marca 2018 je v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja Republike Slovenije na Igu potekala redna letna in volilna Skupščina ZSČ 2018. Skupščine so se poleg pooblaščenih predstavnikov ter zastavonoš občinskih, območnih in interesnih združenj ZSČ udeležili tudi visoki predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, Načelnik GŠSV in Ministrica za obrambo Republike Slovenija. V slovesnem delu Skupščine je udeležence pozdravil predsednik ZSČ, genmaj. dr. Alojz Šteiner, podelili smo najvišja priznanja Zveze in nagovorili so nas prisotni gostje: predstavnik ZZBVNOBS, Stane Dovgan, predsednik ZVVS, Ladislav Lipič, predsednik ZPVD SEVER, dr. Tomaž Čas, predsednik ZDGM, mag. Milan Lovrenčič, častni predsednik ZSČ, polkovnik Miha Butara, Načelnik GŠSV, genmaj. Alan Geder, in Ministrica za obrambo RS, ga. Andreja Katič. Prvi del Skupščine je bil zelo slovesen tudi zaradi točk manjše sestave Orkestra Slovenske vojske in zastavonoš Zveze slovenskih častnikov pod vodstvom vodje ešalona in dosedanjim predsednikom Odbora za organizacijo ešalona zastavonoš in protokol Zveze, viš. prap. Andrejem Jurjevičem.
V drugem, delovnem delu Skupščine, smo pregledali delo v preteklem letu in potrdili poročila ter sprejeli načrte za letošnje leto. V tem delu smo prav tako opravili volitve novega vodstva Zveze slovenskih častnikov za mandatno obdobje 2018-2022, v katerem je nekaj novih članov. V tem mandatnem obdobju bodo posamezni člani Predsedstva zadolženi tudi za vodenje odborov pri  Predsedstvu Zveze slovenskih častnikov.

http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8278/

This slideshow requires JavaScript.

 

Besedilo: M. Jugovec, Fotografije: Z. Kupčič in V. Klemenčič.