Vlada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 24. 6. 2020 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi – prva obravnava, in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. 26. junija je predlog Zakona objavljen tudi na spletni strani “e-demokracija”, kjer je bila javnost pozvana, da prispeva svoje komentarje na predlog zakona do 23. julija 2020. Kot Zveza in združenja slovenskih častnikov, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, smo vsekakor zainteresirana strokovna javnost. Iz navedenega razloga smo tudi pripravili komentarje v zvezi s predlogom Zakona ter jih posredovali na spletno stran “e-demokracija” ter Odboru za obrambo Državnega zbora RS in Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi 

Predlog Zakona_VRS 

Komentarji ZSC na ZObr_JUL20