V Resoluciji  o  splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 (ReDPROSV40) sem zasledil, da  ta predvideva delitev SV na manevrske in prostorske sile. Ocenil sem, da je to dobra rešitev in, da je treba pristopiti  konkretizacije te rešitve, zato sem skupaj z nekaterimi  kolegi pripravil  predlog izhodišč za oblikovanje prostorskih sil SV.

Ker je določitev velikosti, moči, organizacijske strukture, formacije, oborožitve in opreme enot  ter  modela vodenja zelo zahtevno, so potrebne kompleksne analize vseh faktorjev, ki pogojujejo in dolgoročno opredeljujejo oborožene sile in njihovo infrastrukturo. Potrebne so tudi  temeljite strokovne razprave in izmenjava mnenj strokovne javnosti. Ker ocenjujem, da  so člani ZSČ ustrezna strokovna javnost za strokovno razpravo, predlagam, da se Izhodišča za oblikovanje prostorskih sil, ki jih dostavljam v prilogi, objavijo na strani ZSČ/Vojaško strokovna dejavnost/Članki in razprave.

Menim, da je potrebno oblikovanje in vzpostavitev prostorskih sil  opredeliti v naslednjem  Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije za obdobje 2028-2033.

Anton Kolar, OZSČ Dravinjska dolina  

 

Link: https://zsc.si/strokovna-dejavnost/vojasko-strokovna-dejavnost/clanki-in-razprave/