Gamniška Iniciativa* bo po več kot 18 mesecih bistveno omejenega delovanja ponovno prešla na ustaljen način delovanja. Tokratno spomladansko zasedanje GAMING 2021/I.  bo izvedeno 29. maja 2021 preko AV Konference. Glavna tema tokratne konference bo vpliv pandemije COVID-19 na delovanje družb s poudarkom na delovanju nacionalnih častniških zvez v teh razmerah. Gamniška Iniciativa, katere aktivni član je tudi Zveza slovenskih častnikov, je v spomladanskem času ponovno sprejela v svoj okvir romunsko zvezo. Zveza slovenskih častnikov bo v jesenskem ciklu prevzela 1 letno predsedovanje organizaciji. Predsedovanje bo sovpadalo tudi s predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske Unije.

V pripravah na zasedanje se je že določilo zaporedje prihodnjih zasedanj, ki bodo:

GAMING 2021/II. –  Tabor (Češka republika)

GAMING 2022/I.  – Trst (Italija)

GAMING 2022/II. Skopje (Severna Makedonija)

Na tokratnem spomladanskem srečanju bo poudarek namenjen predstavitvi stanja pandemije po posameznih državah in vlogi, ki so jo oborožene sile posameznih držav imele pri obvladovanju te krize. Poleg tega bo poudarek tudi na predstavitvi odzivanja in delovanja nacionalnih častniških zvez. Nacionalne zveze bodo predstavile tudi predlog glavnih tem naslednjih srečanj. Razpravljalo se bo o formatu poročanja ključnih aktivnosti delovanja in organizacije nacionalnih zvez. Del razprave bo namenjen iskanju novih zamisli oblikovanja spletne strani organizacije in boljšega komuniciranja z nacionalnimi zvezami in širšo strokovno javnostjo. Iskalo se bo najboljši predlog za obeležitev 30 obletnice delovanja organizacije.

Pripravil: V. Kobal.