Obisk delegacije Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) pri Organizaciji rezervnih oficirjev Republike Makedonije (ORORM) je bil izveden na podlagi njihovega Vabila za obisk v Makedoniji, ki smo ga prejeli po njihovem obisku v Sloveniji maja 2016.

Program obiska je pripravila Organizacija rezervnih oficirjev Republike Makedonije. V izvedbo obiska v Makedoniji je bilo vključeno vodstvo njihove organizacije in predsedniki posameznih občinskih organizacij v Makedoniji.

Med obiskom smo imeli pogovore o medsebojnem sodelovanju in delovanju naših organizacij. Našo delelgacijo je sprejelo vodstvo ORORM v Skopju ter občinski organizaciji v Svetem Nikoli in Velesu. V času obiska je bila delelgacija na sprejemu tudi pri Namestniku načelnika GŠ Armije Republike Makedonije v Skopju ter pri poveljniku Poveljstva za usposabljanje in doktrino v Velesu.

Obisk pri stanovskih kolegih v ORORM je bil dobro načrtovan in skrbno izveden. Makedonska stran se je pri tem zelo potrudila in predstavila značilnosti organizacije, politične razmere pa tudi odnos do in vlogo ORORM v družbi in do njenega članstva. ORORM je enovita organizacija z 21 enotami na ravni ene ali več občin.

Besedilo in fotografije: M. Jugovec