Medtem, ko v združenjih Zveze slovenskih častnikov že potekajo letni zbori, pa so člani predsedstva na deseti seji največ časa namenili pregledu potrebnih gradiv ter sprejeli dnevni red za redno letno Skupščino Zveze slovenskih častnikov, ki bo v ponedeljek, 27. marca 2023, ob 9.30 na Igu.

Tako so se seznanili z poročilom o izvedbi programa za leto 2022 in finančnim poročilom, pa tudi s podatki o članstvu.

Poročili sta predstavila predsednik komisije za nadzor delovanja zveze in predsednik komisije za nadzor finančnega in materialnega poslovanja zveze.

Posebna točka seje predsedstva je bila namenjena potrditvi čistopisa prenovljenega besedila statuta Zveze, potrdili pa so tudi program o delovanju Zveze v letu 2023.

V nadaljevanju seje so člani predsedstva slišali še informacijo o mednarodnem sodelovanju, na seji pa sta jim pridružila major Zlatko Filej in praporščak Brane Ovijač. Prvi je predsednik Društva Bilečancev Slovenije, drugi pa Vojaškega strelskega kluba. Obe društvi sta podali vlogi za sprejem v Zvezo slovenskih častnikov. Predstavila sta svoji dejavnosti in možnosti obojestranskega sodelovanja. Po razpravi in izjavi, da sprejemajo statut Zveze, so člani predsedstva sprejeli sklep, da predlagajo Skupščini Zveze slovenskih častnikov, da jih sprejmemo v našo organizacijo.

Člani predsedstva so pred sejo obiskali muzej o razvoju TO na Gorenjskem. Zbirko je odlično predstavil podpolkovnik Anton Rešek, prvi z leve.

 

Med predstavitvijo Društva Bilečancev Slovenije in Vojaškega strelskega kluba

 

Besedilo in fotografije Ladislav Steinbacher