Na Ptuju je 13. decembra 2017 potekala 45. seja Predsedstva Zveze slovenskih častnikov v mandatnem obdobju 2014-2018. Težišče obravnav je bilo na pripravah za volitve organov ZSČ za mandatno obdobje 2018-2022 ter priprava Programa dela in Finančnega načrta ZSČ za leto 2018. Predsedstvo je, kot običajno na zadnji seji v letu, odločalo tudi o podelitvi priznanj Zveze slovenskih častnikov za delo v ZSČ in za sodelovanje z ZSČ.

Ob koncu dela na seji je predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner, članom Predsedstva v zahvalo za delo v letu 2017 vročil Zbornik “20 LET V SLUŽBI MIRU – 20 let sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah”.

This slideshow requires JavaScript.