V Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu pri Ljubljani je v sredo 7. decembra 2016 potekala razširjena seja Predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Na sejo so bili vabljeni člani predsedstva, predsednika kosimij, predsedniki odborov in predstavniki vseh združenj ZSČ. Na seji smo razpravljali predvsem o aktualnih vprašanjih organiziranosti in delovanja ZSČ ter o načrtovanju in financiranju aktivnosti ZSČ za leto 2017. Seja je bila informativne in vsebinske narave, saj je veliko prisotnih sodelovalo v razpravah in predstavilo svoja mnenja, predloge in pohvale in tudi kritično spregovorilo o delovanju ZSČ.

DSC08844 DSC08834 DSC08846 DSC08869 DSC08867 DSC08839 DSC08864 DSC08862 DSC08863 DSC08858 DSC08859 DSC08842 DSC08868 DSC08870