Obrazec predloga za podelitev priznanja ZSC_07SEP16