Priloga J Poro_ilo vodje streljanja o izvedenem streljanju_s