Priloga F Dokument za pripravo in izvedbo strelske aktivnosti_s