Na podlagi letnega plana smo v OZSČ Zagorje ob Savi v petek 30.6.2023 organizirali strokovno ekskurzijo z ogledom tovarne orožja AREX defense v Šentjerneju, katero smo v nadaljevanju dopolnili še z ogledom Kostanjeviške jame. Očitno je bila izbrana tematika precej interesantna za naše člane, saj so se prijavili v kar precejšnjem številu.

V tovarni orožja so nas zaradi številčnosti razdelili v dve skupini. Ena skupina je šla na voden ogled proizvodnih prostorov in notranjih strelišč za preizkušanje orožja, druga pa je ostala v sprejemni sejni sobi in bila deležna multimedijske predstavitve same tovarne. Tovarna je najbolj znana po izdelavi pištol Arex Zero, Delta in Alpha, poleg tega pa izdelujejo še jedra za naboje, šolske naboje iz umetnih mas, prazne naboje brez krogel, katere smo v preteklosti imenovali »maneverski naboji«, označevalne varne naboje za treninge ter razne verige »redenike« za povezovanje nabojev, ki se uporabljajo pri avtomatskih puškah. Tovarna deluje od leta 1994 in je v teh letih razvila trg skoraj na vse kontinente. Zagorski častniki smo z veseljem sprejeli z njihove strani ponujeno sodelovanje, da nam omogočijo poskusno streljanje z različnimi njihovimi pištolami, katero nameravamo izvesti še letos v jeseni.

Po odlični predstavitvi tovarne smo se odpravili na voden ogled Kostanjeviške jame, katero nam je predstavil Matjaž Čuk, ki je zagnan raziskovalec novih jam. Njegova zagnanost se je odražala iz pestre in temeljite predstavitve jame v delu namenjenem za turistične oglede in slikovite predstavitve ostalih delov jame, do kamor so jo raziskali jamarji, v nekaterih delih pa so bili prisotni tudi jamarski potapljači. Mi smo si ogledali le za turiste urejen del jame in smo bili presenečeni kako so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarili prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik.

Za zaključek ekskurzije smo se ustavili še na kosilu v priznani gostilni Žolnir, kjer smo ob prijetnem druženju analizirali potek ekskurzije in se soglasno strinjali, da sta bila oba ogleda zelo zanimiva in, da je bilo kaj videti.

 

Besedilo: Gregor Pilpah

Fotografije: Franc Lekše, GP