Člani občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi smo dne, 22. 10. 2022 v sodelovanju z OZVVS Zasavje organizirali tradicionalni pohod v spomin na hranitelje orožja v Zasavju, oziroma v Zagorju ob Savi. Pred domom LO se nas je kljub slabšemu vremenu zbralo kar lepo število. Odpravili smo se do kmetije Zore v Dolenji vasi nad Zagorjem ob Savi, kjer je bilo leta 1990 shranjeno orožje teritorialne obrambe. Na kmetiji sta nas pozdravila gospodarica kmetije in naš član Rado Šuštar, ki je leta 1990 s pokojnim gospodarjem kmetije sodeloval pri shranjevanju in čuvanju orožja. Na kratko nam je predstavil dogodke iz tistega časa, kako je celotna zadeva potekala, kakor tudi stisko ljudi, ki so privolili v shranjevanje orožja. V nadaljevanju se je ob malici razvilo obujanje spominov, v katerem je sodelovala tudi gospodarica kmetije. Za slovo smo si zaželeli rudarski “srečno” z željo, da se prihodnje leto zopet srečamo.

Besedilo: F. Lekše

Fotografije: H. Palčič