Redna letna volilna skupščina Zveze slovenskih častnikov je bila izvedena v soboto, dne 26.3.2022 ob 9.30 uri, v vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru.

Iz OZSČ Zagorje ob Savi, sta se skupščine udeležila predsednik Priman Jože in član predsedstva in regijski koordinator Martin Šuštar.

Skupščine so se udeležili člani predsedstva in predsedniki komisij, predstavniki območnih združenj in vabljeni gostje.

Skupščina je potekala v dveh delih. Najprej slovesni del (otvoritev, pozdrav udeležencem, izvolitev organov skupščine, podelitev priznanj in nagovor gostov), nato pa delovni del skupščine s pregledom rezultatov dela v preteklem obdobju, razrešitev dotedanjega vodstva in volitve novega vodstva ZSČ.

Po drugem krogu volitev je največ glasov prejela lista general majorja Dobrana Božiča i dobili smo novo vodstvo ZSČ za mandatno obdobje 2022 – 2026.

Po predstavitvi novih organov – predsedstva ZSČ za mandatno obdobje 2022 – 2026, je skupščina potrdila še plan aktivnosti in finančni plan za leto 2022 in 2023.

Martin Šuštar