Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov je v soboto 20.6.2020 organiziralo razširjeno sejo predsedstva Zveze slovenskih častnikov v prostorih Kadetnice vojašnice generala Maistra v Mariboru. Povabljeni so bili tudi predsedniki in sekretarji območnih in občinskih združenj , hkrati s tem pa je potekal tudi zbor zastavonoš.

Po uvodnem nagovoru predsednika generalmajorja dr. Alojza Šteinerja, so bile vročene Zlate plakete in Priznanja za izjemne dosežke v ZSČ posebno zaslužnim posameznikom za dolgotrajno in aktivno delo v organizaciji.

Osrednja tematika samega zbora pa se je nanašala na oceno in možnosti izvedbe programa glede na corona 19 virus z omejitvami, ki smo jih imeli v prvem polletju leta 2020, in pa možnosti izvedbe aktivnosti po programih tako Zveze kot programih posameznih združenj v drugem polletju 2020.

Splošna ocena je, da je možno programe izvesti po posameznih skupinah seveda z določenimi korekcijami v okviru posameznih skupin, motivirati člane z izobraževalnimi in taktičnimi aktivnostmi. Ključni oz. nosilni dogodki programa Zveze ostajajo v planu izvedbe.

Besedilo in fotografije: Jožef Priman.