V soboto, dne 18. Junija je OZVVS Zasavje na Kumu organizirala slovesnost v počastitev dneva državnosti in obletnice letalskega napada JLA na RTV oddajnik.

Slovesnosti na Kumu so se udeležili tudi predstavniki SV, veteranskih organizacij iz Zasavja, predstavniki zasavskih občin in seveda predstavniki naše OZSČ Zagorje ob Savi s praporom. Slavnostni govornik je bil predsednik ZVVS Ladislav Lipič.

Besedilo: Martin Šuštar

Fotografije: Franci Ceferin