V petek 24. 2. 2023 smo se člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi zbrali v prostorih gostišča Kum v Zagorju, kjer smo organizirali redno letno programsko konferenco. Konference se je udeležilo 29 članov, posebnim vabilom pa so se odzvali še:

Podžupan občine Zagorje ob Savi, g. Mitja Adamlje

predstavnik ZSČ in regijski koordinator, stotnik Igor Pogačnik,

predstavnik OZSČ Hrastnik, polkovnik Ivan Zore,

predstavnik OZSČ Trbovlje, štabni vodnik Franc Ceferin

predstavnik Društva generala Maistra za Zasavje, g. Radigoj Perger,

predstavnici ZB NOB Trbovlje, tov. Mari Govejšek in tov. Miša Kadunc,

predstavnica ZB NOB Hrastnik, tov. Danica Kovač in

predstavnik ZB NOB Zagorje ob Savi, tov. Hinko Palčič

S pozdravnim nagovorom je vse prisotne pozdravil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman. Še posebej je pozdravil vabljene goste, v nadaljevanju pa predlagal delovno predsedstvo zbora v naslednji sestavi:

– predsednik: Egon Casagrande

– člana : Martin Šuštar in Lazo Grujić

Še preden je delovno predsedstvo pričelo z vodenjem konference, je vse navzoče pozdravil podžupan občine Zagorje, g Mitja Adamlje, ki je moral zaradi nadaljnjih obveznosti, predčasno zapustiti naše zborovanje. V nagovoru je izrazil veliko zadovoljstvo nad našim delom in sodelovanjem s sorodnimi društvi v občini ter obljubil vso pomoč za izvajanje našega programa, za katerega je vedel, da je bil v preteklem letu zelo obsežen in upa, da bo v tem letu enako zastavljen.

Delovni predsednik je najprej predstavil dnevni red in prebral poslovnik, katera sta bila soglasno sprejeta, sama konferenca pa je potekala gladko po točkah dnevnega reda, vključno s podelitvijo priznanj za požrtvovalno delo v naši organizaciji. Bronasto medaljo sta prejela: major Egon Casagrande in višji praporščak Lazo Grujić, častni znak ZSČ pa vodnik Ivan Markelj.

Sledili so pozdravni nagovori gostov iz katerih je bilo slišati veliko pozitivnih opažanj in pohval glede našega dela in medsebojnega sodelovanja, za kar se je vsem gostom ob koncu iskreno zahvalil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman in vse prisotne povabil še na neuradni del našega zborovanja.

OZSČ Zagorje ob Savi

Besedilo: Gregor Pilpah

Fotografije: Franc Lekše