V petek 15. 3. 2024 smo se člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi zbrali v dvorani PGD Zagorje – mesto, kjer smo organizirali redno letno programsko konferenco. Konference se je udeležilo 30 članov, posebnim vabilom pa so se odzvali:

Podžupan občine Zagorje ob Savi, g. Janez Vovk

Predstavnik Generalštaba SV, brigadir Boštjan Baš

predstavnik ZSČ, major Bojan Šoper

predsednik OZSČ Hrastnik, poročnik Gorazd Hafner

predstavnik OZSČ Trbovlje, štabni vodnik Franc Ceferin

podpredsednik OZVVS Zasavje, g. Mojmir Maček

predsednik PVD Sever Zasavje, g. Alojz Klančišar

predstavnik Društva generala Maistra za Zasavje, g. Radigoj Perger

predstavnica ZB NOB Hrastnik, tov. Šibila Ema in

predstavnik ZB NOB Zagorje ob Savi, tov. Hinko Palčič

Po kratkem kulturnem programu glasbene šole iz Zagorja pod mentorstvom profesorjev Urške Vidic in Klemna Benka, ter v spremljavi učenk Ele Lipovšek in Erin Grešak, je vse prisotne pozdravil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman. Še posebej je pozdravil vabljene goste, v nadaljevanju pa predlagal delovno predsedstvo zbora v naslednji sestavi: predsednik Egon Casagrande ter člana Martin Šuštar in Radej Andrej.

Delovni predsednik je najprej predstavil dnevni red in poslovnik, katera sta bila soglasno sprejeta, sama konferenca pa je potekala gladko po točkah dnevnega reda, s podajanjem poročil o delu in finančnem poslovanju v preteklem letu in o planih za naprej.

Na letošnjo letno konferenco smo povabili brigadirja Boštjana Baša z Generalštaba, da je pripravil strokovno predavanje o načrtih slovenske vojske v tekočem letu. Seveda je govoril le o načrtih, ki so primerni za javnost a uradno še niso bili predstavljeni širši javnosti.

V nadaljevanju so naš zbor pozdravili vabljeni gostje. Iz nagovorov je bilo slišati veliko pozitivnih opažanj in pohval glede našega dela in medsebojnega sodelovanja.

Sledili sta točki v katerih smo sprejeli nove člane in podelili priznanja članom za požrtvovalno delo.

Pisno priznanje ZSČ so prejeli: Taja Tomše, Jožef Priman, Roman Razpotnik in Jaka Kos; bronasto medaljo: Ivan Zore, Marino Brvar, Robert Šmid in Gregor Pilpah.

Ob koncu se je predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman zahvalil vsem prisotnim za udeležbo in jih povabil na neuradni del našega zborovanja.

Besedilo: Gregor Pilpah

Fotografije: Franc Lekše, Hinko Palčič