Dne 4. septembra 2021 je bila sklicana 29. razširjena seja Predsedstva ZSČ, ki je potekala v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru. Seje so se udeležili tudi predstavniki območnih združenj ZSČ.

Iz OZSČ Zagorje ob Savi sva se seje udeležila predsednik Jože Priman in regijski koordinator Martin Šuštar.

Seja je potekala v dveh delih in sicer:

  1. Slovesni del seje, kjer so bila po prihodu prapora ZSČ in himne Republike Slovenije ter nagovoru predsednika ZSČ generalmajorja dr. Alojza Štajnerja, vročena najvišja priznanja ZSČ. Po nagovoru prejemnikov priznanj, je sledil še govor gostov: svetovalca načelnika generalštaba SV, brigadirja Davida Humarja, poveljnika centra vojaških šol, brigadirja Petra Zakrajška in komandanta 72. brigade SV, polkovnika Boštjana Baša, ki so nas na kratko seznanili s stanjem v SV, njeno vizijo in razvojem v naslednjih letih.
  2. Delovni del seje v skladu s sprejetim dnevnim redom.

Glavne teme seje so bile – aktualno stanje organizacije in delovanja ZSČ, priprava na volitve organov ZSČ v letu 2022, izvedba načrta sofinanciranja in finančnega načrta 2021 in načrtovanje za leto 2022.

Seja je potekala ob upoštevanju predpisanih pogojev PCT.

Pripravil: Martin Šuštar