OZSČ Zagorje ob Savi je v sodelovanju s Srednjo šolo Zagorje in z Upravo za obrambo Ljubljana dne 5.3.2024 organiziralo drugo predavanje za dijake 4. letnika zdravstvene nege in 5. letnika ekonomskega tehnika in tehnika gastronomije na temo predstavitev poklica slovenske vojske.

Predavanja se je udeležilo 34 dijakinj in dijakov.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi delovanja OZSČ Zagorje ob Savi, sta predavanje izvedla predavatelja Uprave za obrambo Ljubljana.

Predavanje je bilo dobro obiskano in zanimivo, tako glede možnosti vključitve  v programe, samo štipendiranje, kot možnost zaposlitve .

Vodstvo šole se je zavzelo, da bi predavanje izvajali vsako leto in to v zimskem obdobju ko je na razpolago več terminov obšolske dejavnosti.

Posebno zanimanje so dijaki pokazali za vojaške tabore, tako v zimskem, kot letnem obdobju, ter za možnost opravljanja vozniškega izpita.

Vidimo se v naslednjem šolskem letu.