OZSČ Zagorje ob Savi je, v sodelovanju Srednje šole Zagorje in Uprave za obrambo Ljubljana, dne 29. februarja.2024 organiziralo predavanje tretješolcem na srednji šoli Zagorje, na temo predstavitev poklica slovenske vojske.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi delovanja OZSČ Zagorje ob Savi, sta predavanje izvedla predavatelja Uprave za obrambo Ljubljana.

Predavanje je bilo dobro obiskano in zanimivo, tako glede možnosti vključitve v programe, samo štipendiranje, kot tudi možnost zaposlitve.

Izrazili so željo, da se predavanje ponovi v razširjeni predstavitvi, kar bi pripomoglo k poglobljenemu spoznavanju možnosti in ugodnosti, ki jih nudi vojska.

Predvideno je še predavanje za 4.in 5.letnike te šole.

Besedilo: Jožef Priman

Fotografije: Franc Lekše