Po lanskoletni zanimivi predstavitvi dogodkov v Ukrajini s stališča vojaškega strokovnjaka, nekdanjega načelnika Generalštaba Slovenske vojske in bivšega predsednika Zveze slovenskih častnikov generalmajorja dr. Alojza Štajnerja, smo se v OZSČ Zagorje ob Savi odločili, da generala ponovno povabimo, naj nam po dobrem letu trajanja vojne v Ukrajini, predstavi njegovo videnje in analizo možnih scenarijev nadaljevanja te nesmiselne vojne.

Predavanje z naslovom »Ukrajinska vojna, kot vojna vseh vojn« je potekalo v sredo 15. marca 2023, v dvorani PGD Zagorje. Na začetku je predsednik Priman pozdravil vse prisotne in jim predstavil predavatelja, ter se zahvalil predstavnikom OZSČ Hrastnik, OZVVS Zasavje, PVD Sever Zasavje, ZB NOB Zagorje in RKS-OZ Zagorje, ki so poleg naših članov prisostvovali na predavanju. Besedo je nato predal generalmajorju Šteinerju, ki je v dve urni predstavitvi analiziral potek posebne vojaške operacije, oziroma vojne v Ukrajini v primerjavi z drugimi vojnami iz preteklosti. Predavanje je bilo toliko bolj zanimivo, ker se je predavatelj izkazal kot dober poznavalec zgodovine, ekonomskih razmer in vojn, ki so potekale do sedaj na različnih koncih sveta. Ob zaključku svoje predstavitve je dr. Šteiner pozval občinstvo, da mu zastavi morebitna dodatna vprašanja, katerih pa ni bilo malo in na vsa vprašanja je tudi z veseljem odgovoril.

Besedilo: Gregor Pilpah

Fotografije: Hinko Palčič, Franc Lekše