Na osnovi letnega načrta OZSČ Zagorje ob Savi smo se 6. aprila 2024 zjutraj člani in njihovi partnerji, v svežem in lepem sončnem jutru z avtobusom odpeljali v Novo mesto, na obisk vojašnice Franca Uršiča, kjer se nahaja Muzej razvoja Teritorialne obrambe na Dolenjskem. V vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu smo si ogledali zelo zanimiv muzej razvoja Teritorialne obrambe na Dolenjskem in njenega delovanja med osamosvojitveno vojno. Po muzeju oz. skozi razstavne prostore nas je spremljal Vasko Maraš, polkovnik v pokoju, predsednik OZSČ Novo mesto in član predsedstva OZVVS Dolenjska. Z zanimivo razlago, tudi iz lastnih izkušenj, saj je bil aktivni udeleženec vojne za Slovenijo, nam je predstavil svojo vlogo kot tudi enote TO, ki jim je poveljeval. Z zanimanjem smo spremljali  njegovo izvajanje in si ogledovali muzejske eksponate orožja in opreme, ki jo je uporabljala TO v času osamosvojitvene vojne. Obisk v vojašnici smo zaključili s fotografiranjem pred oklepnima voziloma BOV, ki sta razstavljena na dvorišču vojašnice.

V nadaljevanju našega potepanja po Novem mestu smo se z avtobusom, v spremstvu polkovnika Vaska Maraša, odpeljali v spominski park Poganci, kjer je bilo eno od prizorišč bojnega delovanja TO na Dolenjskem. V spominskem parku se nam je pridružil general v pokoju Albin Gutman. V prvem delu svojega izvajanja nam je na kratko orisal zgodovino kraja Poganci, ki je bila za nas, ki smo imeli prvič priložnost poslušati nekaj novega o tem kraju, zelo zanimivo. V nadaljevanju pa nam je opisal delovanje TO med osamosvojitveno vojno in dogajanje bojnega dogodka enote TO na Pogancih, kjer je bil tudi on aktivni udeleženec. Čas namenjen njegovemu izvajanju je kar prehitro minil, zato smo se zahvalili obema izvajalcema in se z avtobusom vrnili v Novo mesto. Ekskurzijo smo zaključili s kosilom v gostišču Loka ob reki Krki, kjer smo s simboličnim darilom presenetili našega najstarejšega člana, Laza Grujiča, ki je pred kratkim praznoval častitljivi 90-ti rojstni dan.

Na koncu se zahvaljujemo Vojašnici Franca Uršiča za dovoljenje obiska Muzeja razvoja Teritorialne obrambe na Dolenjskem, predsedniku OZSČ Novo mesto polkovniku Vasku Marašu za sodelovanje pri organizaciji naše ekskurzije in odličnem vodenju po muzeju v Vojašnici Franca Uršiča Novo mesto in generalu Albinu Gutmanu za opis zgodovine in dogodkov v Pogancih med osamosvojitveno vojno 1991.

Besedilo: Franc Lekše

Fotografije: Franc Lekše, Hinko Palčič