Iz zasavske regije smo si vajo ogledali 3 člani OZSČ Zagorje ob Savi. V Kanižarici pri Črnomlju na zemljišču nekdanje tovarne BELSAD je 74. pehotni polk SV iz Maribora postavil svojo logistično bazo, saj je vaja potekala tudi ob zdravstveni in letalski podpori.

Tam nas je sprejel stotnik Stanko Lenart ter nam v šotoru za dobrodošlico ponudil čaj, kavo in prigrizek – belokranjsko pogačo. Poskrbljeno je bilo tudi za varnost, saj so nam takoj ponudili zaščitne maske in razkužilo za roke.

Vaje »BOJANCI« si na terenu nismo ogledali, temveč so nas obiskovalce razdelili v dve skupini. Najprej so nas povabili v logistični šotor, kjer nam je podpolkovnik Jure Krejač na kratko predstavil osnovne značilnosti in ključne cilje vaje. Namen vaje je bil preizkusiti delovanje SV v pogojih epidemije – njeno pripravljenost, odzivnost in operativnost in sicer na neznanem terenu – torej izven vadišč SV. V vajo je bilo vključenih 59 slovenskih občin, potekala pa je na zasebnih zemljiščih, zato je bilo od vseh lastnikov zemljišč potrebno pridobiti njihovo soglasje in podpisati pogodbo (podpisanih preko 2000 pogodb). V nadaljevanju smo si v naslednjem šotoru ogledali fotografsko razstavo, ki nam jo je predstavila vojaška psihologinja Romana Rupar – s prekrasnimi posnetki iz vaje na terenu. Na koncu je bilo na vrsti še okrepčilo – pravi vojaški pasulj.

Besedilo: Martin Šuštar, fotografije: Hinko Palčič.