Glede na trenutno zelo aktualne razmere, ki se dogajajo v ne tako oddaljeni Ukrajini in posredno že vplivajo na naše življenje, smo se v Združenju slovenskih častnikov Zagorje ob Savi odločili, da organiziramo predavanje za širšo javnost v naši občini na nekoliko drugačen način, kot ga lahko spremljajo iz medijev. Povabili smo nekdanjega načelnika Generalštaba Slovenske vojske in bivšega predsednika Zveze slovenskih častnikov generalmajorja dr. Alojza Štajnerja, ki se je kot predavatelj z veseljem odzval vabilu. K poslušanju pa smo povabili vse svoje člane in člane vseh domoljubnih veteranskih organizacij iz regije, ki so podpisnice sporazuma o sodelovanju.

Predavanje se je odvijalo v torek, 24. maja, v dvorani PGD Zagorje. Najprej je predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman, pozdravil vse prisotne in jim predstavil predavatelja, ter se zahvalil predstavnikom OZSČ Trbovlje, OZVVS Zasavje, PVD Sever Zasavje, ZB NOB Zagorje, ki so poleg naših članov prisostvovali na predavanju. Besedo je nato predal generalmajorju Šteinerju, ki je v dve in pol urni nepretrgani predstavitvi svojega profesionalnega pogleda na vojno v Ukrajini s pomenljivim naslovom »Kaj pa je te vojne treba bilo« poslušalcem nazorno podal razvoj dogodkov skozi zgodovino. Iz samega predavanja je bilo opaziti, da je akter odličen poznavalec tamkajšnjih razmer tako iz preteklosti, kot tudi sedanjega dogajanja v tem delu Evrope. Predavanje je bilo tudi zanimivo, ker je bilo podkrepljeno s primeri vojaške taktike, detajlnega poznavanja orožja, ki se uporablja, in s primerjavami te vojne z raznimi vojnami iz preteklosti. Da je bila tema nadvse zanimiva, priča tudi dejstvo, da so imeli slušatelji nemalo dodatnih vprašanj, na katere je dr. Šteiner vživeto odgovarjal.

Besedilo: Gregor Pilpah

Fotografije: Hinko Palčič