V soboto, 26. septembra 2020, smo imeli člani OZSČ Zagorje ob Savi strokovno izobraževanje. Organizator je bil Lazo Grujić – legenda OZSČ Zagorje ob Savi. Po obiskovanju vojaške šole v Zadru je šel v prekomando v artilerijski polk Velike Bloke. Tako smo od njega izvedeli, kako je živel v kasarni Velike Bloke od leta 1957 do 1959.

Najprej smo se ustavili na Trubarjevi domačiji na Rašici. Imeli smo voden ogled spominske hiše, mlina, žage, gospodarskega poslopja in kozolca. V spominski hiši nas je turistična vodnica seznanila s Trubarjevim življenjem in njegovim delom.

Sledil je voden ogled gradu Turjak v naselju Turjak. Med sprehodom po gradu smo poslušali, kako so živeli njegovi lastniki, turjaški gospodje Auerspergi in kako so vplivali na zgodovino naših krajev. Izvedeli smo tudi zgodovino gradu med NOB. Največ smo se zadrževali v grajski orožarni, viteški dvorani, grajski tiskarni, lovski dvorani, galeriji umetniških del in Dalmatinovi kapeli s freskami. Ogledali smo si tudi grajsko ječo in pred odhodom obiskali Grajsko krčmo Turjak.

Od tam smo se peljali skozi naselje Strmca, Zakraj, Volčje in se ustavili pri Brunarici ob Bloškem jezeru. Sprehodili smo se okrog jezera in si ogledali turistično atrakcijo – pravljični Glamping Lake Bloke.

Vožnjo smo nadaljevali skozi Novo vas in se ustavili v naselju Velike Bloke pred Gostilno Miklavčič, kjer smo imeli naročeno kosilo.

Po kosilu nam je predsednik cerkniškega združenja borcev za vrednote NOB, Drago Frlan govoril o dogodkih med NOB na tem območju. Govoril nam je tudi, kako je narodni heroj Semič Stanko – Daki deloval med NOB in prikazal njegov življenjepis.

Besedilo in fotografije: Ivan Kos.