V organizaciji Območnega združenja Slovenskih častnikov Velenje in Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Velenje je v soboto dne 6. 11. 2021 v Velenju potekal 18. memorial Jožeta Ervina Prislan. Memorial je potekal z streljanjem z zračno puško standard stoje na strelišču Mrož v Velenju na elektronske tarče in v izvedbi članov strelskega  društva.

Zaradi COVIDA so se organizatorji odločili, da bo memorial potekal v okrnjeni obliki z manjšim številom ekip in tekmovalcev. Kljub temu je tekma potekala v prijetnem vzdušju in tekmovalnosti. Najboljši so na koncu prejeli pokale in medalje.

Razšli so se v upanju da se naslednje leto vidijo v boljših pogojih in v večjem številu.

 

JOŽE ERVIN PRISLAN  1952 – 2002

se je rodil 14. februarja 1952 očetu Vinku in mami Štefanji. Po osnovni šoli  se izobražujena srednji vojno medicinski šoli v Novem Sadu. Po imenovanju v čin vodnika  je bil razporejen v Garnizonsko ambulanto v Postojno. 1974  je bil na lastno željo premeščen v Garnizijo Celje, kmalu zatem je opravil izpit za čin podporočnika in bil prerazporejen v službo referenta sanitetne službe v komandi polka.  

Leta 1981 se je  zaposlil na oddelku za Ljudsko obrambo občine Velenje, kjer je bil vseskozi vezan z nalogami in funkcijami na področju obrambnih priprav in obrambe domovine.

Bil je član IS Skupščine občine Velenje, zadolžen za obrambne in notranje zadeve. V letu 1983  je bil razporejen na mesto poveljnika (komandanta) OŠTO Velenje kjer je znal ustvariti homogeno štabno ekipo, ki je s podrejenimi poveljstvi enot odlično sodelovala. Obrambna usposobljenost pa se je povečevala. Ervinu so bile zaupane tudi naloge v osmem Pokrajinskem poveljstvu TO (8. PŠTOZŠP) zahodno Štajerske pokrajine v Celju. Nato se je vrnil v Velenje na naloge poveljnika v 89. Območnem štabu TO za Velenjsko – Mozirsko področje.

Jože Ervin Prislan je sprejel  času razdruževanja nekdanje skupne države Jugoslavije in osamosvojitvene vojne za Slovenijo nekaj pomembnih odločitev in sicer:

  1. Pisni upor proti predaji orožja iz naših skladišč TO Velenje,
  2. Prestavitev orožja in pomembne opreme v tajna skladišča na različne lokacije posameznih skrbno izbranih kmetij po več krajih na našem področju,
  3. 28. 6. 1991 ob letu helikopterja JLA iz smeri Paški Kozjak – Uršlja gora izda povelje za  akcijo za blokado morebitnega desanta,
  4. Predaja helikopterja GAZELA slovenski vojski in zaščita pilotoma in njunih družin. Upoštevanje mnenj pilotov, da se kljub ukazom helikopter naj ne razstavi in prepelje na drugo lokacijo, pač pa zadrži na tajnih lokacijah. Dogodek je velik moralni pomen za TO in ta dogodek označuje nastanek slovenskega letalstva, dogodki v Logarski dolini in operacija Pavličevo sedlo z osvoboditvijo ostalih mejnih stražnic, ki je bila izpeljana strogo profesionalno in je pripadnike JLA prisilila v predajo,
  5. Napotitev enote velenjske TO v Dravograd za preprečitev prodora enoti JLA na smeri Maribor Dravograd. Enota se je postavila v bran na glavni komunikaciji pred Dravogradom Po Ervinovem iskanju odobritve in prejetem dovoljenju nadrejenih so naše enote odprle ogenj na cilje – kolono in v Bukovju. Ker se pripadniki JLA kljub večkratnim pogajanjem, ki jih je vodila naša enota, niso predale, so zato z ognjem nadaljevale, vse do pristanka predstavnikov JLA na pogajanja.

 

Po vojni za Slovenijo delo Jože Ervin nadaljuje v enotah SV in General štabu SV, kjer je opravljal častniške dolžnosti samostojnega pomočnika za zdravstveno načrtovanje in usposabljanje. Sodeloval pa je v več humanitarnih akcijah izven naše države.

Poleg službe, je opravljal tudi pomembne naloge v  veteranski in častniški organizaciji in bil član prvega najvišjega organa Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Jože Ervin Prislan  je umrl 11. maja 2002.

 

Vojaška kariera –   čin polkovnik

Odlikovanja in priznanja