Konec septembra in v začetku oktobra (29. in 30.septembra ter 1. oktobra 2017) je bilo v Subotici v Republiki Srbiji organizirano srečanje častnikov iz držav Slovenije, Srbije, Črne Gorein Madžarske. Slovensko delegacijo smo predstavljali častniki iz Velenja in Mežiške doline. Zvezo slovenskih častnikov je zastopal polkovnik Miha Butara, častni predsednik ZSČ, velenjske je vodil stotnik Janko Avberšek, mežiške pa major Albert Vodovnik, oba predsednika območnih združenj.

Delovno srečanje v Subotici je potekalo v smeri poglabljanja začetih pobud, kako vključiti  častnike zainteresiranih držav udeleženk na humanitarnih področjih, predvsem v medsebojni organiziranosti in pomoči v primeru elementarnih nesreč in katastrof večjega obsega. Ponudili bi pomoč civilnim organizacijam, ki delujejo na teh področjih.

Na srečanju smo primerjali organiziranost častnikov v sosednjih državah in hitro ugotovili, da se razlikujemo od krovnih organizacij pa do organiziranosti na lokalnih ravni.

Srečanje v mestu miru Subotici je potekalo v dobrem vzdušju in lepem okolju.

Eden od dogovorov je bil tudi, da se formira manjša operativna ekipa s po dvema predstavnikoma iz vsake države, ki bi pripravila delovno gradivo z zaključki s srečanja in uskladitvami za nadaljnje delo in sodelovanje.

Besedilo: Matjaž Klemenčič, fotografije  Roman Bastl.

This slideshow requires JavaScript.