Letna konferenca Območnega združenja Slovenskih častnikov Velenje je bila izvedena 27. 2. 2019 v dvorani vile Bianca, Stari trg 3, Velenje. Konference se je udeležilo večje število članov, ki prihajajo iz občin Velenje, Šoštanj ter Šmartno ob Paki. ZSČ je na konferenci zastopal regijski koordinator in član predsedstva stotnik Dušan Ajtnik. Kot gostje so se konference udeležili predstavniki občin in predstavniki sorodnih organizacij, katere skupaj tvorijo KODVOS.

Konferenca je potekala skladno s statutom in poslovnikom. Na konferenci so bila podana poročila predsednika o realizaciji aktivnosti združenja v preteklem letu 2018. Podano je bilo tudi poročilo o finančnem poslovanju, poročilo Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča.

Podan je bil Načrt dela in Finančni načrt za leto 2019.

Vsa poročila so bila na konferenci soglasno sprejeta.

Predsednik je v svojem poročilu podal opravljene naloge in izrazil zadovoljstvo o opravljenih nalogah v preteklem letu 2018, pohvalil članstvo z odnosom do združenja.

Izrečena je bila tudi zahvala občinam za podporo pri opravljanju nalog ter prav tako ostalim organizacijam za dobro sodelovanje pri izvajanja programa. Ugotovljeno je zelo dobro sodelovanje s Slovensko vojsko, še posebej z 20. pehotnim polkom iz Celja.

Uradni del zbora je bil zaključen z lepimi željami predsednika ter v povabilo za nadaljnje sodelovanje pri realizaciji načrtov za v bodoče.

Na konferenci so bila podeljena tudi priznanja ZSČ. Pisno priznanje ZSČ sta prejela: stotnik Anton Planinc in poročnik Robert Crnjac. Bronasto medaljo ZSČ so prejeli: stotnik Dušan Ajtnik, desetnik Drago Kolar in stotnik Stojan Kukovica. Častni znak ZSČ je prejel stotnik Pavel Grošelj. Plaketo ZSČ je prejel: stotnik Stanko Tajnšek.

Po končanem uradnem delu je potekalo družabno srečanje vseh prisotnih na konferenci.

Besedilo: Stanko Tajnšek, fotografije: OZSČ Velenje.