V sredo 4. marca 2020 smo se na tržiškem pokopališču poslovili od višjega štabnega vodnika in veterana Valentina Klemenčiča, dolgoletnega predsednika Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič in podpredsednika združenja v zadnjem mandatu ter člana Komisije za nadzor delovanja Zveze slovenskih častnikov. Z domoljubnimi pesmimi ga je v slovo pospremil pevski zbor Združenja vojaških gornikov “Gorščaki”, žalni zbor pa je nagovoril tudi predstavnik veteranov.

V imenu častniške organizacije je žalni zbor nagovoril sekretar združenja, podpolkovnik Jože Sladič.

Spoštovani svojci, cenjeni ostali žalujoči. Danes smo se zbrali tukaj na pokopališču v Tržiču, da se poklonimo spominu in na zadnjo pot pospremimo dragega soproga, očeta, brata, strica, predsednika, podpredsednika, veterana, člana, domoljuba, zavednega Slovenca, prijatelja in še bi lahko našteval…, Valentina Klemenčiča.

Višji štabni vodnik Valentin Klemenčič se je rodil na valentinovo leta 1943, v vasi Kovor, pri Tržiču.

Osnovno šolo je obiskoval v Kovorju in v Križah, srednjo trgovsko šolo pa v Kranju. Upokojitev je dočakal kot samostojni podjetnik.

S soprogo Majdo si je ustvaril prijeten in topel dom v Bistrici pri Tržiču. V zakonu sta se jima iz ljubezni rodila dva sinova Matjaž in Dejan, ki sta si ravno tako ustvarila svoji družini tukaj pod tržiškimi gorami.

Od samega začetka osamosvojitvenih dni je bil Tine vključen v Teritorialno obrambo občine Tržič, kjer je po opravljenem izobraževanju opravljal dolžnost politkomisarja Kokrškega odreda Teritorialne obrambe Tržič.

Ob klicu domovine leta 1990/91 se je nesebično odzval in se javil kot prostovoljec in tako je postal aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne za samostojno in neodvisno Slovenijo.

Med drugim je med vojno kot radioamater vzdrževal zvezo med enotami Teritorialne obrambe na terenu, kar je bilo izrednega pomena za uspešen boj proti okupatorski Jugoslovanski armadi. S svojim delovanjem je tvegal lastno življenje.

Tine je bil pošten, prijateljski, domoljuben, pogumen in še več pridevnikov bi moral napisati, če bi hotel opisati našega Tineta.

Veliki državnik, politik, pisec, Nobelovec in tudi častnik Winston Churchill je dejal: »Pogumen je tisti, ki si upa vstati in povedati svoje. Pogumen je pa tudi tisti, ki se zna usesti in molčati.« Tudi to je bil naš Tine.

Med drugim je bil ustanovni član in prvi predsednik Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič.

Dolžnost predsednika združenja je opravljal polnih 17 let, preostala leta članstva pa je bil podpredsednik združenja.

Vsa leta, ne glede katero funkcijo je opravljal, je bil izredno aktiven v častniškem združenju, zadnja leta pa je bil tudi nenadomestljiv član v organih krovne organizacije Zveze slovenskih častnikov na državnem nivoju. Bil je tudi član Gorniške organizacije in drugih.

Za svoje aktivno delo je prejel veliko priznanj, odlikovanj in pohval. Med drugim tudi državno priznanje Red dela s srebrnim vencem.

Prejel je tudi priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo saj je bil tudi tam zelo aktiven. Od častniške organizacije pa je med drugim prejel tudi Častni znak in Plaketo Zveze slovenskih častnikov, kateri veljata za eni najvišjih priznanj omenjene organizacije.

Kot član častniškega združenja pa je častno nosil tudi naziv Častni član in Častni predsednik OZSČ Tržič, katera se podeljujta le najzaslužnejšim članom.

Župan mag. Borut Sajovic mu je v imenu Občine Tržič leta 2016 v zahvalo podelil Plaketo občine Tržič, in sicer za dolgoletno, požrtvovalno in prostovoljno delo na društvenem področju, česar je bil še prav posebno vesel.
Tine je bil pobudnik in organizator izvedbe domoljubnih dogodkov med katerimi so še posebej izstopali domoljubni pohodi in slovesnosti v občini Tržič in tudi širše.

Tako je bil med pionirji domoljubne dejavnosti v občini, saj je trasiral ali sodeloval pri trasiranju trase Pot spomina Udin Boršt, trase pohoda od Tržiča do Dražgoš ter trase po Poteh TO Tržič. Vsi navedeni pohodi so postali tradicionalni in se izvajajo še danes.

S svojim prizadevnim delom je Tine začrtal pot delovanja Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič in njemu gre velika zahvala in čast, da združenje deluje že več kot 25 let.

Po duši in srcu je bil Tine strasten ljubiteljski fotograf, v svoj objektiv je ovekovečil vse pomembnejše dogodke v Tržiču in tudi širše, naredil je na tisoče fotografij, katere je z vsemi nami brez najmanjše zavisti, delil tudi na socialnih omrežjih.

Kot fotograf je bil zelo dejaven tudi v športu, vedno je bil prisoten na vseh dogodkih in tekmah kjer sta nastopali vnukinji Anita in Nina, na kateri je bil še prav posebno ponosen in se je rad pohvalil z njunimi odličnimi športnimi dosežki. Velikokrat je pohvalil tudi Miha in Katjo, nasploh zelo je imel rad svoje vnuke.

Ob tej priložnosti svojcem in vsem žalujočim izrekam iskreno sožalje.

Dragi Tine, ostal nam boš v večnem spominu, pogrešali te bomo, si nenadomestljiv, nezamenljiv, skratka Tržič je izgubil velikega človeka.

Ob tem slovesu ti želim, naj ti bo lahka slovenska zemlja in počivaj v večnem miru.

OZSČ Tržič