OZSČ Trbovlje je kljub ukrepom izvedlo redni letni zbor članov. Tokrat je seja potekala dopisno med 26. in 30. marcem z možnostjo pošiljanja glasovnic po elektronski pošti, po pošti ali osebno. Glasovnice je posredovalo več članov kot jih je bilo na zboru lani, kar 67. Verifikacijska komisija in delovno predsedstvo, pa so se zbrali 31. marca in prešteli glasovnice in pripravili zapisnik. Ob obveznih točkah kot so letno poročilo in finančni načrt za leto 2021, poročilo Nadzornega odbora ter dokumentov, ki opredeljujejo poslovanje za naslednji dve leti, je Zbor članov potrdil tudi dopolnjen Statut OZSČ Trbovlje v delu, ki se nanaša na uskladitev členov z Zakonom o nevladnih organizacijah. Zapisnik zbora je bil po elektronski pošti poslan našim članom, s tem zaključnim dejanjem so celovito informirani o uspešnosti izvedbe zbora članov OZSČ Trbovlje.

Besedilo: Ervina Jarc

Foto: Janez Šoper