Predavaje Jureta Tepine in generalmajorja Dobrana Božiča predsednika ZSČ o situaciji v Ukrajini

Uvod v predavanje je podal Dobran Božič in sicer je predstavil situacijo pred napadom Rusije na Ukrajino. Nadaljeval je Jure Tepina in sicer je predstavil svojo pot novinarja v Ukrajino. Podrobno je opisal samo pot kot tudi bivanje v mestih Lviv in Kijevu. Med Lvivom in Kijevom so potovali z vlakom. Opisal je kakšni so občutki, ko zatulijo sirene. Prav tako je zelo živo opisoval kako so bivali v prostorih podzemne železnice, kjer je bila poleg zaklonišča tudi organizirana medinska pomoč.

Po zaključku predavanj sta oba predavatelja odgovarjala na vprašanja občinstva.

Poročnik Igor Verdel je prisotne seznanil z novim zakonom o orožju s težiščem na prekategorizaciji  orožja.

Podelitev priznanj

V okviru Letnega zbora članov ZSČ Trbovlje sta predsednik ZSČ generalmajor Dobran Božič in major Bojan Šoperpodelila  priznanja zaslužnim članom OZSČ Trbovlje.

Pisno priznanje so prejeli: Anja Štrajhar,  David Gregorčič, Franc Štorman, Luka Šentjurc, Rudi Žagar in Marko Vodiškar.  Bronasto medaljo so prejeli: Janez Borštnar, Jože Cestnik Pavle Domadenik, Janez Šoper, Uroš Kovač, Ivan Marodi, Jože Dolanc, Jože Vodopivec, Mato Jurič, Simon Las, Igor Verdev, Iztok Bastič, Jože Skušek in  Bojan Šoper st.. Srebrno medaljo pa sta prejela Anton Lesjak in Bojan Šoper ml..

Letni zbor članov ZSČ Trbovlje

ZSČ Trbovlje je v 29. marca ob 18. uri izvedla redni letni zbor članov in sicer v prostorih Doma svobode. Zbora se je udeležilo 58 članov.

Na začetku je predsednik ZSČ Trbovlje pozdravil vse navzoče, še posebej goste in sicer: generalmajorja Dobrana Božiča (predsednika ZSČ), Jureta Tepino, Draga Zupanca (ZSČ Laško), Igorja Pogačnika (regijski koordinator za Zasavje), Rudija Žagarja (ZVVS Zasavje), Tomaža Lavtižarja (ZSČ Jesenice – Kranjska gora) inEgonaCasagrandeja (ZSČ Zagorje).

Besedo je prevzel Bogdan Barovič, ki je vodil celotni del, razen dela, ki se nanaša na delovanje ZSČ Trbovlje kot društva. Za uvod so nastopile flavtistke in pevka iz Glasbene šole Trbovlje.

Ob obveznih točkah kot so letno poročilo in finančni načrt za leto 2021, poročilo nadzornega odbora ter dokumentov, ki opredeljujejo poslovanje za naslednji dve leti, je zbor članov potrdil tudi Poročilo častnega razsodišča. Po obravnavi obveznih točk je Igor Verev predstavil novelo Zakona o orožju in obveznosti, ki jih imajo imetniki orožnih listin. Čisto pred zaključkom pa sta predsednika ZSČ Trbovlje Bojan Šoper in predsednik ZSČ Jesenice Kranjska gora podpisala Listino o pobratenju med obema organizacijama.

Ob zaključku uradnega dela so besedo dobili tudi gostje in sicer:Draga Zupanc (ZSČ Laško), Igor Pogačnik (regijski koordinator za Zasavje), Rudi Žagar (ZVVS Zasavje), Tomaž Lavtižar (ZSČ Jesenice – Kranjska gora) in Egon Casagrande (ZSČ Zagorje).Zbor članov se je zaključil z družabnim srečanjem.

This slideshow requires JavaScript.