Na osnovi letnega načrta dela OZSČ Trbovlje za leto 2019 so v soboto 6. aprila 2019 organizirali tekmovanje posameznikov s polavtomatsko puško in pištolo v lasti OZSČ Trbovlje na strelišču Agnez Trbovlje.

Tekmovanja se je udeležilo 135 tekmovalcev, kar je preseglo vsa pričakovanja. Največ, 30, je bilo članov OZSČ Trbovlje, sledili so člani OZSČ Jesenice Kranjska gora s 24 udeleženci, predstavnikov OZSČ Brežice je bilo 14, sledilo je po 10 udeležencev iz Ljubljane in Slovenske Bistrice, 9 udeležencev iz Domžalskega OZSČ, po 8 udeležencev iz Laškega, Tržiča in Ljutomera, po trije udeleženci so bili iz OZSČ Kungota, Pesnica, Šentilja in OZSČ Gornja Radgona ter po dva udeleženca iz OZSČ Kranj Creina, Kopra in Zagorja.

Kot organi na strelišču je delovalo 20 članov OZSČ Trbovlje.

Prvo mesto s pištolo je zasedel Rok Gonda (OZSČ Trbovlje) z 91 krogi, drugo mesto je zasedel Bojan Šoper ml. (OZSČ Trbovlje) z 90 krogi in tretje mesto Ivan Štos (OZSČ Brežice) s 86 krogi.

Prvo mesto s puško je zasedel Stane Lunder (OZSČ Ljubljana) z 91 krogi, drugo mesto je zasedel Tomaž Lavtižar (OZSČ Jesenice – Kranjska gora) z 91 krogi in tretje mesto Jure Novak (OZSČ Zagorje) z 90 krogi.

Rezultati so objavljeni strani http://www.zsctrbovlje.si/wp-content/uploads/2016/01/6.-4.-2019-ZS%C4%8C-pi%C5%A1tola-in-pu%C5%A1ka.pdf

Besedilo: Ervina Jarc.

Fotografije: Janez Šoper & Valentin Klemenčič.