V sredo 11. maja 2022 smo pospremili vojaške obveznike, ki so dopolnili osemnajst let in so  vpisani v vojaško evidenco, v Celje na promocijo vojaških poklicev, življenja in dela v Slovenski vojski. To je ena od nalog sodelovanja s SV, zapisanega v našem Statutu. Posledično tudi v letnem načrtu ZSČ. Za spremstvo me je imenoval predsednik maj. Bojan Šoper. Ker se častniška organizacija v Litiji ni odzvala k sodelovanju, sem prevzel tudi nabornike iz Litije. Pri tem sta mi pomagala tudi praporščak Janez Borštnar in vodnik Mato Jurič. Pred odhodom sem fantom obeh občin predstavil tudi naše društvo, kdo smo in s čim se ukvarjamo. Povabil sem jih tudi v naše vrste, saj brez pomlajevanja članstva, vsako društvo ugasne.

Zaradi velikega števila obiskovalcev je predstavitev potekala na Celjskem sejmu. Na samem začetku so nas  predstavniki celjske vojašnice pozdravili, prikazali predstavitveni film o njihovem delu, nas nahranili z vojaškim obrokom iz kotla in usmerili po predstavitvenih točkah. Nekateri obiskovalci so bili navdušeni, drugi so si nezaupljivo z distance ogledovali vozila, težko mehanizacijo, helikopter, prelete letal. Kar precejšnje zanimanje je bilo tudi za vožnjo s šest in osemkolesniki. Promocije različnih akcij, so dosegla vrhunec ob predstavitvi Garde, akcije specialcev in reševanje s helikopterjem. Naborniki so se vrnili z mešanimi občutki. Nekateri so bili mnenja, da je SV premalo cenjena in premalo spoštovana.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in foto:  Franc Ceferin sekretar ZSČ Trbovlje