Glede na dejstvo, da so državni prazniki izjemno pomembni in so dela prosti ali ne, je zelo pomembna njihova sporočilna vrednost. Za to smo v častniški in veteranski organizaciji soglasno sprejeli sklep, da bomo vsak praznik proslavili v mejah zmožnosti kar v svojih društvenih prostorih. 

Pripravimo krajši kulturni program in družabno srečanje. Tako sem ob dnevu Primoža Trubarja, ki se je rodil junija 1508, opisal njegovo življenje in neprecenljive zasluge za avtorstvo prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku. Bil je tudi ustanovitelj ter nadzornik prve protestantske cerkve v Vojvodini Kranjski. Z abecednikom in katekizmom je okoli leta 1550 položil temelj slovenski književnosti, poslovenil je novi testament, psalme, Lutrovo postilo in priredil več izdaj cerkvene pesmarice. Bil je protestantski duhovnik, prevajalec in pisatelj. 

Služboval je v več krajih na slovenskem in bil zelo skrben gospodar. Prenavljal je cerkve in župnišča v Celju, Laškem in drugod. Seznanil se je z deli Martina Lutra in ostalih reformistov, predvsem švicarskih. Zaradi svojega delovanja in svojih nazorov mu je pretila ječa. Odšel je v Nemčijo, kjer je 28. junija 1586 umrl. To je seveda na kratko opisana njegova življenjska pot. 

Kakšno neverjetno naključje in skrivnostna povezanost. Rodil in umrl je prav v juniju. V mesecu, ko smo po 433 letih od njegove smrti Slovenci razglasili samostojnost in 25. junija praznujemo dan državnosti. 

Veličina Primoža Trubarja je v izdaji prvih slovenskih knjig. Veterani vojne za Slovenijo pa smo prvič v zgodovini leta 1991 pripomogli k samostojni Sloveniji. Vmes je preteklo dolgih 441 let. 

Besedilo in fotografija: Srečko Križanec, predsednik častniške in veteranske organizacije Štore.