Štorski člani domoljubnih organizacij smo bili aktivni tudi v letošnjem vročem juliju. Začeli smo v Šentjurju. Že prvi dan v juliju smo obiskali Muzej Južne železnice. V goste smo povabili tudi stanovske kolege iz Laškega, ki se naših aktivnosti vedno radi udeležijo. Tudi tokrat. O tem muzeju je bilo že veliko napisanega in veliko povedanega, pa kljub temu nas ob vsakem obisku pričaka kakšno prijetno presenečenje, s katerim nas seznani prijazni vodja in naš prijatelj spoštovani gospod Mihael Bučar. Seveda smo na koncu ob prijetnem druženju sprejeli tudi sklep, da nadaljujemo s to prakso obiskov muzejev. Naslednji muzej bo „obarvan še železarsko“ in načrtujemo obisk Železarskega muzeja Štore v nekdanji Osnovni šoli Teharje. Večina članov domoljubnih organizacij naše občine smo bili zaposleni v štorski železarni. Nekaj malega sem v tem muzeju sodeloval tudi jaz, na kar sem zelo ponosen. Sem tretja generacija, ki smo delali v Železarni Štore

Smo se pa v juliju spomnili še dogodkov iz časa NOB. Najprej 4. julija ob nekdanjem prazniku dnevu borca, 20. julija ustanovitev 1. celjske čete in 22. julija dan vstaje slovenskega ljudstva. Za nas je bil julij zelo pester. Zbrala se nas je tudi skupina članov in v zgodnjih jutranjih urah, zaradi visokih dnevnih temperatur opravili pohod po delu poti, ki jo je prehodila legendarna XIV. divizija tudi čez naše kraje. Ob partizanskih grobovih smo se poklonili padlim borcem. Slava jim!

Predsednik OZSČ občine Štore

Srečko Križanec