Strelsko društvo Kovinar Štore je spomladi 2018 praznovalo 70. letnico svojega bogatega delovanja. OZSČ Štore je ob tem jubileju društvu podelilo prestižno priznanje – Častni znak ZSČ za sodelovanje. Strelstvo v Štorah je sicer že starejše in sega v obdobje med prvo in drugo svetovno vojno. Natančno v leto 1930. Prvi pokal so prejeli 1932 leta in je sedaj v privatni lasti. Razmah strelske dejavnosti se je pričel intenzivno razvijati po koncu druge svetovne vojne. Obdobje, ko se je na izjemen način vzpodbujalo strelsko dejavnost. Potrebno je bilo seveda zgraditi nova strelišča.

Leta 1948 so naprej zgradili strelišče za vojaško puško. Še do nedavnega smo imeli v lasti tri odlične vojaške puške M-98 s podaljšano cevjo. V jeseni 1959 je bila otvoritev strelišča za MK puško in pištolo. V tistem obdobju so bila vsa dela opravljena z udarniškim delom in izdatno finančno podporo takratne železarne. Oba omenjena strelišča ne služita več svojemu namenu. Ostalo pa je veliko lepih in nepozabnih  spominov in osvojenih pokalov, plaket in drugih priznanj v takratni skupni domovini Jugoslaviji. Vse imamo razstavljene v vitrinah in jih radi tudi ponosno pokažemo. Ena od najbolj pomembnih je vsekakor Bloudkova plaketa. Po osamosvojitvi Slovenije se je na tem področju marsikaj poslabšalo in spremenilo.

Leta 1963, na praznik dneva republike Jugoslavije, 29. novembra, smo v Štorah pridobili avtomatizirano strelišče za streljanje z zračno puško. V zadnjih letih pa smo to strelišče temeljito preuredili in v njem imamo tudi društvene prostore člani ZZB, veterani vojne za Slovenijo in člani častniške organizacije. V njem organiziramo poleg rednih treningov še različna tekmovanja na občinski in regijski ravni v streljanju z ZP ter družabna srečanja in slovesnosti pred kakšnim večjim državnim praznikom.

Čas strelstvu trenutno žal ni naklonjen. Mi si želimo v svoje vrste privabiti čim več mladih. Strelstvo je nenazadnje tudi olimpijska disciplina. Veliko je razlogov, da bi se strelska dejavnost v naši državi razmahnila. To je med drugim temelj pri pridobivanju vojakov in policistov ter pri morebitni obrambi domovine. Zato smo v občinskem združenju zveze slovenskih častnikov občine Štore sprejeli soglasen sklep, da bomo strelsko dejavnost v naši občini poživili v največji možni meri. Poleg našega društvenega prapora OZSČ Štore, želimo po več letnem zatišju prapor strelske družine promovirati na različnih slovesnostih in ga predstaviti tudi v lokalnem časopisju. Je še vedno lepo ohranjen, kar je vidno tudi na priloženi fotografiji. Skrb za ohranitev strelske dejavnosti v naši občini Štore, bomo prevzeli člani častniške organizacije.

Besedilo in fotografiji: Srečko Križanec, predsednik OZSČ Štore.