Veličina naroda se v vsej zgodovini odraža tudi v borbi za njegov obstoj. Slovenski narod je to moral dokazovati mnogokrat v različnih vojnah, ki so nam jo praviloma vedno vsiljevali drugi. O usodi padlih partizanov Pohorskega bataljona je bilo že ogromno povedanega in napisanega. Premalo prostora je na voljo, da bi opisoval veličino tega bataljona. Odličnim organizatorjem iz Slovenske Bistrice gre iskrena zahvala, da na prizorišču bojišča bataljona pri Treh žebljih na Osankarici na Pohorju vsako leto organizirajo tako veliko spominsko slovesnost. Želim povedati, da se te spominske komemoracije in slovesnosti v Dražgošah poleg mnogih simpatizerjev iz cele Slovenije redno udeležujemo tudi pripadniki domoljubnih organizacij iz Štor. Po svoje me žalostijo izjave nekaterih posameznikov, ki pravijo, da gredo samo zaradi rekreacije. Rekreacija je sicer dobrodošla in po svoje koristna, vendar v tako pomembnih pomnikih kot je slovesnost na Osankarici, Dražgošah in drugod, gre za bistveno več.

 

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Srečko Križanec, fotografije OZSČ Štore