Konec oktobrskih dni je po navadi rezerviran za obisk grobov naših najdražjih. Tisti, ki  spoštujemo vrednote NOB in padle partizane, pa obiščemo tudi njihove grobove in spominska obeležja, ki jih je polno po Sloveniji. Precej jih je tudi v naši občini Štore.  V enem izmed njih je pokopan vojak ruske Rdeče armade.

Tudi letos me je pot zanesla na Kurešček. Tam je pokopan skupaj z ženo moj sorodnik Jože Jakič – Dušan. Umrl je v 93. letu starosti. Generalpodpolkovnik Jože Jakič Dušan je nosilec Partizanske spomenice 1941 in drugih visokih odlikovanj. Pisatelj Franci Strle ga je v svoji knjigi z naslovom »Veliki finale na Koroškem« označil kot enega najboljših komandantov brigad na Slovenskem.

Ob njegovem grobu so mi misli uhajale v čas druge svetovne vojne, ko sta bila z mojim pokojnim očetom borca legendarne XIV. divizije v Šercerjevi brigadi in se večkrat spominjala tistih časov. Ponosen sem, da izhajam iz partizanske družine. V mojem srcu bo večno živel.

Besedilo in fotografija: Srečko Križanec