Ta fotografija generala Rudolfa Maistra je bila objavljena leta 1927 v Ljubljanskem Zvonu. Na njej je še naslov izdajatelja, Bakrotisk Delniške tiskarne d. d. v Ljubljani, Foto atelje Viktor. To sliko hranim še iz časa, ko je bilo ime generala Rudolfa Maistra več ali manj zamolčano. Pred leti se nas je iz občine Štore kar nekaj včlanilo v društvo generala Rudolfa Maistra v Celju. Konec marca 2018 je minilo 144 let od njegovega rojstva. Njegova vloga v letih 1918-1920 oziroma po koncu prve svetovne vojne je bila za Slovenijo neprecenljiva. Nemogoče je zaradi prostorske omejenosti podrobno opisati vse dogodke, ki so zaznamovale meje današnje Slovenije.

Na dan njegovega rojstva, 29. marca, smo se zbrali člani društva generala Rudolfa Maistra, borci ZZB za vrednote NOB, veterani osamosvojitvene vojne za Slovenijo, člani častniške organizacije, strelskega društva Kovinar Štore in nekaj simpatizerjev omenjenih društev občine Štore. V društvenih prostorih smo organizirali proslavo v njegov spomin. Člani iz omenjenih društev redno obiskujemo na šentjurskem pokopališču tudi grob Maistrovega soborca za severno mejo, nadporočnika Franja Malgaja.

Po krajši predstavitvi njegovega bogatega vojaškega, pesniškega in slikarskega življenja smo soglasno ugotovili, da bi tudi danes potrebovali na čelu države človeka, kot je bil lik generala Rudolfa Maistra.

Srečko Križanec, predsednik OZČ Štore