Bila je jesen, leta 2000. Pot me je vodila v Ljubljano na sedež Zveze slovenskih častnikov. Predsedniku sem razložil namen mojega obiska, na bogato tradicijo nekdanje zveze rezervnih vojaških starešin v Štorah  in naletel na izjemno razumevanje in navdušenje predsednika polkovnika Mihe Butare in stotnika Janka Ljubiča, da v Štorah ustanovimo občinsko združenje ZSČ.

25. januarja 2001 se nas je skupina veteranov zbrala v sejni sobi občinske zgradbe in sprejeli smo soglasen sklep, da bomo ustanovili Občinsko združenje slovenskih častnikov občine Štore. Potrebno je bilo pripraviti vse potrebno, kar zahteva naša zakonodaja, in po dobrem letu smo 21. februarja 2002 sprejeli sklep UE Celje o registraciji združenja. Optimizma za nadaljnje uspešno delovanje nam ni primanjkovalo. To smo seveda v teh dvajsetih letih večkrat dokazali na različnih področjih, na kar smo seveda več kot upravičeno izjemno ponosni.

Seveda se tudi zavedamo, da je naše združenje relativno malo številčno. Vendar po delovanju zelo uspešno. Na Svetini na Vrunčevem – lovskem domu, kjer smo imeli od leta 1999 pa do leta 2009 velika regijska veteranska srečanja, smo še isto leto od ustanovitve razvili svoj društveni prapor.

Naslednje leto 2002 smo na pročelju stavbe strelišča, kjer imamo skupne društvene prostore s strelci, veterani in borci, odkrili svojo spominsko ploščo.

Na ta regijska veteranska srečanja, kjer se nas je praviloma zbralo krepko tudi čez tisoč članov domoljubnih organizacij in simpatizerjev, smo skoraj vsako leto za slavnostnega govorca pripeljali kakšnega ministra ali visokega predstavnika Slovenske vojske. Na teh srečanjih, ki so bila tradicionalno vsako leto zadnjo soboto v juniju, smo se poklonili prazniku dnevu državnosti.

Člani OZSČ Štore smo skupaj z veterani in občino uspešno organizirali že petnajsto predstavitev Slovenske vojske in policije v športnem parku na Lipi. Vsako leto pa se tudi ponosno predstavimo na bazarju društev, ki ga odlično organizira naša občina.

Vsako leto ob dnevu spomina na mrtve skupaj z občino organiziramo komemoracije in se poklonimo spominu na padle partizane med drugo svetovno vojno. Žal nam je virus že drugič preprečil, da bi lahko dostojno opravili spominsko svečanost.

Ob dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom 9. maja pa skupaj s predstavniki veleposlaništva Ruske federacije iz Ljubljane na grobu neznanega sovjetskega vojaka Rdeče armade na Javorniku organiziramo srečanje s položitvijo cvetja. Na mestu, kjer je bila ustanovljena prva celjska partizanska četa pri takratni Mulejevi domačiji na Javorniku, organiziramo spominsko slovesnost. Tam je tudi zelo lepo urejen spomenik, ki ga je leta 2013 postavila naša občina. Hvaležni smo tudi gostoljubnosti Pavličevih, ki skrbijo za okolico spomenika in nas tudi vedno prijazno sprejmejo.

V nobenem primeru pa ne želim pozabiti omeniti Maistrovega borca nadporočnika Franja Malgaja, ki je pokopan na šentjurskem pokopališču. Vsako leto se desetega novembra ob obletnici njegovega rojstva poklonimo s prapori štorskih domoljubnih organizacij pred njegovim grobom. Vsem padlim domoljubom, ki so izgubili svoja dragocena življenja za našo domovino, moramo izkazati vso globoko spoštovanje. Med te spadamo tudi v naši častniški organizaciji. Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje in si skupaj prizadevali, da bomo našo združenje in našo občino povsod po naši lepi domovini dostojno predstavljali.

Ob 20. obletnici delovanja našega združenja smo najzaslužnejšim članom podelili Zlato plaketo OZSČ Štore.

Predsednik OZSČ Štore, Srečko Križanec