Preprečevanje epidemije covida 19 je kar dobro leto in pol zaviralo delo v Območnem združenju slovenskih častnikov Slovenska Bistrica, saj nismo mogli izpeljati članskega sestanka in občnega zbora. Predsedstvo je sprejemalo odločitve na dopisnih sejah, članska ekipa pa se odzvala na vabila, ki so jih vabila na športno rekreativne in strelske dejavnosti. Kontakt s članstvom smo ohranjali preko dopisov. Zdaj, ko smo vsi člani predsedstva cepljeni, pa smo se sestali na sedmi seji. Dnevni red je bil obsežen; začeli smo kandidacijski postopek za volitve organov OZSČ Slovenska Bistrica za mandatno obdobje 2022-2026, izpeljali pa smo tudi evidentiranja v organe ZSČ Slovenija in oblikovali predloge za priznanja ZSČ zaslužnim članicam in članom.

Odločili smo, da bomo v soboto, 23. oktobra 2021 na strelišču Velenik izvedli tekmovanje v streljanju z avtomatsko puško. Organizacije ZSČ bodo razpis oziroma vabilo prejele iz pisarne ZSČ Slovenije. Zaključek in razglasitev rezultatov bomo izpeljali v veteranskem centru Brinje. Ob tej priložnosti bomo našim članicam in članom podelili priznanja in medalje ZSČ za leti 2019 in 2020.

Tekst in fotografija Ladislav Steinbacher