Sredi marca 2024 smo se v vojašnici Vincenca Repnika na zboru zbrali člani in članice Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Na zbor so prišli številni gostje iz Območnih združenj slovenskih častnikov Ljutomer, Mežiške doline in Maribora ter predstavniki veteranskih organizacij Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega veteranskega društva Sever. Zvezo slovenskih častnikov je predstavljal brigadir Martin Jugovec, podpredsednik zveze.

V uvodnem delu smo prisluhnili generalnemu direktorju Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo Boštjanu Pavlinu, ki je v glavnih točkah predstavil vsebino dokumenta Novi varnostni izzivi in razvoj obrambnega sistema v Republiki Sloveniji. ki je v javni razpravi.

Zbor smo nadaljevali s kulturnim programom v katerem je nastopil bobnar Bojan Korelc, član godbe na pihala Kulturno umetniškega društva Janko Živko iz Poljčan, trobilni ansambel glasbene šole Slovenska Bistrica in Ana Iršič, članica literarne sekcije Delavsko prosvetnega društva Svoboda. Recitirala je pesem Domov generala Rudolfa Maistra Vojanova. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je leto 2024 razglasilo za leto generala Rudolfa Maistra.

Na zboru smo prisluhnili poročilu o opravljenem delu v letu 2023 in finančnem poročilu ter oba dokumenta potrdili. V nadaljevanju zbora pa je stotnik dr. Andrej Godec, predsednik združenja, predstavil načrt dela za leto 2024 in finančni načrt. Tudi ta dva dokumenta so prisotni soglasno potrdili.

Zaslužnim članom in članici ter partnerjem smo podelili pisna priznanja, medalje, častna znaka ter plaketo Zveze slovenskih častnikov. Pisna priznanja so prejeli Ivo Beigot, Jakob Sadek in Zoranu Štalcer. Srebrne medalje so prejeli Zvonko Ferčec, Romanca Godec, Ivan Golob, Marjan Kalič in Borut Lončarič. Zlate medalje pa Robert Belec, Aleš Klinar, Iztok Leskovar, Jožef Majcen in Ladislav Steinbacher. Častni znak Zveze slovenskih častnikov sta prejela Stanislav Kocutar in družba GH Holding. Plaketo Zveze slovenskih častnikov pa smo podelili Območnemu združenju vojnih veteranov Slovenije Slovenska Bistrica.

Boštjan Pavlin, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo RS

 

Na fotografiji so prejemniki pisnih priznanj, medalj, častnih znakov ter plakete Zveze slovenskih častnikov. Priznanja, medalje, častna znaka in plaketo sta podelila Martin Jugovec, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov in dr. Andrej Godec, predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica

 

Organi zbora z leve dr. Andrej Godec, predsednik, Romanca Godec, Ladislav Steinbacher, Maks Vodeb, Borut Lončarič in Drago Mahorko

Besedilo Ladislav Steinbacher

Fotografije Jelka Kropec