Območno združenje Zveze slovenskih častnikov povezuje članice in člane iz občin Makole, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica. 25. marca smo se zbrali na volilno programskem zboru za mandatno obdobje 2022–2026.

V uvodu srečanja je dijakinja Srednje šole Slovenska Bistrica Ana Iršič, recitirala nekaj verzov Karla Destovnika Kajuha in tako smo obeležili stoto obletnico rojstva slovenskega partizanskega pesnika.

Zboru je o minulem delu poročal Karl Mali, predsednik, Drago Mahorko, sekretar, pa je obrazložil spremembe in dopolnitve statuta OZSČ Slovenska Bistrica. Zbor je obravnaval in sprejel poročila o izvajanju programa za leti 2020 in 2021 ter poročilo o finančnem poslovanju.

Sledila je razrešnica organom, v nadaljevanju pa je vizijo razvoja združenja in program za to in prihodnje leto, predstavil dr. Andrej Godec, novi predsednik. Prisotni so izvolili tudi člane predsedstva in druge organe združenja.

Udeležence zbora so nagovorili dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Tomaž Lavtižar, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov, Iztok Šoster, član predsedstva in regijski koordinator, poveljnik 670. logističnega polka Andrej Škodič, Miran Krušič, predsednik območnega združenja vojnih veteranov Slovenska Bistrica in Alojz Gostenčnik, predsednik policijskega veteranskega društva Sever Slovenska Bistrica.

Za dolgoletni prispevek k delu območnega združenja in udeležbo na državnih tekmovanjih smo zaslužnim članicam in članom podelili priznanja in odlikovanja Zveze slovenskih častnikov.

Karl Mali je otvoril zbor, pozdravil goste ter predlagal člane delovnega predsedstva in drugih organov zbora.

dr. Andrej Godec, stotnik, je novi predsednik OZSČ Slovenska Bistrica.

Tomaž Lavtižar, podpredsednik ZSČ, se je zahvalil Karlu Maliju dosedanjemu predsedniku za odlično opravljeno delo.

Prejemniki priznanj in odlikovanj ZSČ, z leve Sašo Vidmar, Mirko Kamenik, Stanislav Dolničar, Maks Lešnik, dr. Andrej Godec, Brigita Ptičar, Tomaž Lavtižar in Romanca Godec.

 

Besedilo: Ladislav Steinbacher

Fotografije: Jelka Kropec