V petek, 22. februarja 2019, so članice in člani Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Slovenska Bistrica imeli letni zbor. Združenje povezuje članice in člane iz občin Poljčane, Makole, Oplotnica in Slovenska Bistrica.

Delovno predsedstvo (z leve) Jože Majcen, Samo Gubenšek in Brigita Ptičar.

Poročilo o opravljenem delu v minulem letu je podal Karl Mali, predsednik. Zbor je potrdil tudi finančno poročilo in sprejel načrt dela za leto 2019.

Karl Mali, predsednik Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Slovenska Bistrica.

Da bi organizacija lahko še uspešneje delovala, je dopolnjen statut Območnega združenja, v nadaljevanju pa so podeljena tudi  priznanja Zveze slovenskih častnikov.

Prejemniki priznanj Zveze slovenskih častnikov.

Besedilo in fotografije: OZSČ Slovenska Bistrica