25. septembra 2023 so v 670. Logističnem polku s postrojem obeležili dan enote, z ukazom ministra za obrambo pa je poveljevanje polku prevzela podpolkovnica Mojca Lah.

25. logistični polk v Slovenski Bistrici je sestavni del logistične brigade Slovenske vojske. Poslanstvo enote je v načrtovanju, organiziranju in izvedbi storitev za potrebe enot Slovenske vojske pri oskrbovanju, premikih in transportih v Republiki Sloveniji in tujini.

Oznako 670. logističnega polka predstavlja mravlja, saj simbolizira marljivost, premišljenost, borbenost in vzdržljivost. Moto pripadnikov enote Vedno po najboljših močeh, izhaja iz njenega imena marljiv, redoljuben, aktiven, vztrajen, lojalen, junaški in ambiciozen. Zato je njihova prepoznavnost izražena v besedah »enkrat mravljica, vedno mravljica« !

Izdajajo interno glasilo Logist, ki je namenjeno pripadnicam in pripadnikom enote in seveda tudi tistim, ki jih zanima vojaška logistika. V glasilu predstavljajo delo in življenje ter poklice v njihovih enotah, pa tudi dosežke polka, čet in posameznikov. Praktično dnevno podpirajo delovanje enot Slovenske vojske. In če so v lanskem letu sodelovali pri gašenju požara na Krasu, kjer so z cisternami najprej zagotavljali vodo za gasilske enote in gašenje iz zraka, kasneje pa dovažali vodo za Rižanski vodovod, so letos močno prisotni pri oskrbovanju vojaških enot, ki še odpravljajo posledice vodne ujme ter zagotavljanju pitne vode za ustanove in prebivalce na poplavljenih območjih.

Dogodka so se udeležili dr. Ivan Žagar, župan občine, predstavniki veteranskih organizacij, policije, zveze slovenskih častnikov ter upokojeni pripadniki te enote. Vojaški vikar se je v svojem blagoslovu spomnil vseh umrlih iz te enote.

Postroj enote in mimohod bojne zastave

 

Na svečanosti sta dosedanji poveljnik polka podpolkovnik Andrej Skodič in poveljnik brigade polkovnik Aleksander Vidergar, poveljnik logistične brigade, pripadnicam in pripadnikom enote za vestno in predano delo ter tovarištvo in mentorstvo podelila vojaška priznanja in medalje

 

Poveljnik logistične brigade polkovnik Aleksander Vidergar je svečano predal bojno zastavo enote novi poveljnici podpolkovnici Mojci Lah.

 

Novi poveljnici 670. Logističnega polka podpolkovnici Mojci Lah sta uspešno delo zaželela dr. Andrej Godec, predsednik OZSČ Slovenska Bistrica in Ladislav Steinbacher, član predsedstva Zveze slovenskih častnikov

Besedilo in fotografije Ladislav Steinbacher in Amadeja Mlakar