S sproščanjem nekaterih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričenjajo nekatere organizacije z izvajanjem načrtovanih nalog. Člani Območnega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Slovenska Bistrica so se minulo soboto udeležili orientacijskega pohoda ZSČ »Janez Trdina« na območju hriba Gobavica pri Mengšu in tekmovanja v preciznem streljanju s pištolo na strelišču Velenik pri Slovenski Bistrici.

Orientacijski pohod ZSČ »Janez Trdina« je odlično organiziralo OZSČ Domžale, udeležilo pa se ga je 14 ekip OZSČ in drugih domoljubnih organizacij. Med pohodom je bilo organiziranih šest delovnih točk (nudenje prve pomoči ponesrečencu, streljanje z lokom, streljanje z zračno puško, met improvizirane ročne bombe, orientacija na terenu po karti na zemljišču in met podkve). Ekipa OZSČ Slovenska Bistrica je osvojila odlično prvo mesto, za kar so prejeli pokal, člani ekipe pa kolajne.

Pred pričetkom pohoda je v organizaciji OOZVVS Mengeš potekala slovesnost ob 30. letnici vojne za Slovenijo. Prisotne sta nagovorila Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in generalmajor Ladislav Lipič, predsednik ZVVS kot slavnostni govornik. 

Tekmovanja v preciznem streljanju s pištolo, ki ga je na strelišču Velenik organiziralo Policijsko veteransko društvo Sever Maribor, Odbor Slovenska Bistrica, se je udeležilo dvanajst tri članskih ekip in še deset posameznikov.

Besedilo: Ladislav Steinbacher

Ekipo OZSČ Slovenska Bistrica so sestavljali (z leve) Iztok Škof iz Oplotnice, Miroslav Kamenik iz Slovenske Bistrice, Iztok Leskovar iz Oplotnice in Robert Belec iz Poljčan.